بسمه تعالي

مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن با توصيه بسياري از علاقه‌مندان به پژوهش‌هاي قرآني ( كه اطلاع از پيشينه فعاليت‌ها، خاصه ساماندهي و تهيه محتواي ديجيتال داشتند ) اقدام به طراحي سايت جامع قرآن کريم، مبتني بر تحقيق و پژوهش نموده است

 مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن با بهره مندي عالي از فنآوري پيش رفته، برخورداري از محققين كارآمد حوزه و دانشگاه، سابقه ده ساله در تحقيق و پژوهش، خاصه تهيه محتواي ديجيتال و با همكاري جمعي از فعالان عرصه‌هاي علمي و فرهنگي كشور، در نظر دارد با عنايات حضرت حق، نسبت به قراردادن فنآوري پيشرفته در خدمت قرآن كريم اقدام و زمينه عمل به فرمان خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ را محقق سازد تا با راه اندازي سايت جامع قرآن کريم، مبتني بر تحقيق و پژوهش همه جانبه، نسبت به قراردادن فنآوري پيشرفته در خدمت قرآن كريم اقدام شود.

مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن در اين مقطع زماني طراحي را به اتمام رسانده و در حال برنامه نويسي است و مقدمه طرح در ادامه براي استحضار كاربران بزرگوار ارائه مي‌گردد.