كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام كتابخانه جامع قرآن كريم تسنيم

اين نسخه تركيبي است از اطلاعات ۲ مجموعه ي "كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام" و "كتابخانه جامع قرآن كريم"  با حجم اطلاعات ۴۵۰ گيگا بايت، كه در يك هارد ۵۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام(نسخه سروش)

اين نسخه تركيبي است از اطلاعات ۶ مجموعه ي "كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام "، "كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم"، "مجموعه ي آموزشي. صوتي حوزوي. عمومي"، "مجموعه ي سخنراني. صوتي"، "مجموعه ي فيلم هاي آموزشي حوزوي. عمومي"، "مجموعه ي سخنراني.تصويري" با حجم اطلاعات ۱۴۰۰ گيگا بايت كه در يك هارد ۲۰۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

 

كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام و آرشيو اخبار فارسي بصير

اين نسخه تركيبي است از اطلاعات ۲ مجموعه ي "كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام" و "آرشيو اخبار فارسي" با حجم اطلاعات ۷۸۰ گيگا بايت كه در يك هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم مجموعه آموزشي صوتي.حوزوي عمومي مجموعه ي سخنراني. صوتي مبين

اين نسخه تركيبي است از اطلاعات ۴ مجموعه ي"كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام"، "كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم"، "مجموعه آموزشي صوتي.حوزوي عمومي"، "مجموعه ي سخنراني. صوتي"، با حجم اطلاعات ۷۳۳ گيگا بايت كه در يك هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام، كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم و  آرشيو اخبار فارسي

اين نسخه تركيبي است از اطلاعات ۳ مجموعه ي كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام، كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم و   آرشيو اخبار فارسي ، با حجم اطلاعات ۱۱۳۰ گيگا بايت كه  در يك هارد ۲۰۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

 

كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام،كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم، مجموعه آموزشي.صوتي حوزوي.عمومي مجموعه سخنراني.صوتي و  آرشيو اخبار فارسي

اين نسخه تركيبي است از اطلاعات ۵ مجموعه ي "كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام"، "كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم"، "مجموعه آموزشي.صوتي حوزوي.عمومي"، "مجموعه سخنراني.صوتي" و  "آرشيو اخبار فارسي" با حجم اطلاعات ۱۳۱۰ گيگا بايت كه در يك هارد ۲۰۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

 

كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام(كتابخانه عمومي و تخصصي) نسخه بديع

اين مجموعه شامل "كتابخانه تخصصي(موضوعي)"، "كتابخانه سياسي"، "پايگاه هاي اطلاع رساني فارسي"، "پايگاه هاي اطلاع رساني چند زبانه"، "بانك مجلات"، "بانك عكس"، "بانك عكس هاي سه بعدي"، "بانك صوت"، "بانك فيلم" با حجم اطلاعات ۲۶۰ گيگا بايت است، به همراه  امكان جستجو در عناوين كتاب، مقاله و نام نويسنده، در يك هارد ۵۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم

اين مجموعه شامل بخش هاي متن قرآن كريم، ترجمه قرآن كريم، آموزش قرآن كريم، علوم قرآن كريم، پيرامون قرآن كريم،  پيرامون تفسير، تفاسير شيعه جامع، تفاسير شيعه سوره اي، تفاسير شيعه موضوعي، آشنايي با قرآن كريم، درسهايي از قرآن، معارف قرآن كريم، تفاسير سني، مجلات قرآني، نرم افزارهاي قرآني، سايت هاي قرآني، فايل هاي چند رسانه اي، آرشيو اخبار، معرفي، فيلم(تفسير قرآن كريم،سخنراني پيرامون قرآن كريم)، صوت(تلاوت ترتيل سوره اي، تلاوت ترتيل جزءاي، تلاوت لحن و مجلسي، آموزش قرآن كريم، تفسير قرآن كريم، سخنراني پيرامون قرآن كريم) است با حجم اطلاعات ۲۵۰ گيگا بايت كه در يك هارد ۵۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

مجموعه انتخابات دوره ي دهم رياست جمهوري

اين مجموعه شامل بخش هاي  امام و انتخابات، مقام معظم رهبري و انتخابات، فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري دوره دهم، مناظرات و دفاعيات نامزدها و نمايندگان آنها، بيوگرافي. برنامه ها.ديدگاه هاي نامزدها، برنامه هاي تلويزيوني پيرامون انتخابات و نامزدهاي انتخاباتي، فعاليت هاي ضد انقلاب در انتخابات، محتواي پياده شده نرم افزارهاي انتخابات رياست جمهوري دوره ي دهم، محتواي پياده شده سي دي هاي انتخاباتي، افشاگري و تحليل فتنه، افراط و تفريط حاميان در تبليغات، اغتشاشگران، مجموعه بانك هاي مربوط به انتخابات رياست جمهوري دهم (بانك مقالات، بانك فيلم، بانك صوت، بانك تصاوير)، آرشيو اخبار است و حاوي۴۵۷۷ فايل در قالب مقاله، خبر، صوت، فيلم، نرم افزار، با حجم اطلاعات۵۵۰ گيگا بايت كه در يك هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

بانك فيلم هاي سينمايي و سريال

بزودي...

 اين مجموعه حاوي  ۱۱۲۸ عنوان و ۶۷۳۶ فيلم سينمائي، تلويزيوني و سريال ايراني، با حجم اطلاعات ۱۴۰۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۲۰۰۰ گيگا بايتي است.

مجموعه ی آرشيو اخبار روزنامه ها و خبرگزاري ها

اين مجموعه حاوي آرشيو ۱۲۰ روزنامه و آرشيو اخبار ۸۷ خبرگزاري، به همراه امكان جستجو در متن خبر ها، با حجم اطلاعات ۶۲۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي است. بخش هاي مختلف مجموعه ي آرشيو اخبار روزنامه ها و خبرگزاري ها عبارتند از: آرشيو اخبار روزنامه ها HTML، آرشيو اخبار روزنامه ها PDF، آرشيو اخبار روزنامه ها HTML، آرشيو اخبار روزنامه ها. تك خبر، آرشيو اخبار خبرگزاري ها، آرشيو اخبار سايت هاي خبري، صفحه اول روزنامه ها.

مجموعه ي آموزشي تصويري (حوزوي. عمومي. سخنراني)

 اين مجموعه شامل بخش هاي آموزش پزشكي، آموزش زبان، آموزش علوم انساني، آموزش عمومي، آموزش فني، آموزش كامپيوتر، آموزش كودكان، آموزش خانواده، آموزش دینی، آموزش ورزشي، آموزش هنري و سخنرانی است در اين مجموعه تعداد ۳۵۵۶ فيلم به فرمت هاي مختلف در ۱۲ رشته و ۲۴۳ موضوع مختلف آموزشي موجود و با حجم اطلاعات ۷۱۰ گيگا بايت، در يك هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي ارائه مي شود.

مجموعه ي آموزشي صوتي(حوزوي. عمومي. سخنراني)

اين مجموعه شامل بخش هاي " آموزش دروس حوزه"، "سخنراني مراجع و علما"، "سخنراني علماي مرحوم و شهدا"، "آموزش هاي گوناگون" با بيش از ۲۰۰۰۰ ركورد و حجم اطلاعات ۲۷۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۵۰۰  گيگا بايتي است.

مجموعه ي سخنراني. تصويري

اين مجموعه حاوي ۵۰۰ سخنراني با فرمت هاي مختلف با حجم اطلاعات ۷۱۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي است.

مجموعه ي سخنراني . صوتي

اين مجموعه حاوي تعداد ۵۹۵۵ سخنراني ۱۱۳ سخنران، با حجم اطلاعات ۲۷۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۵۰۰  گيگا بايتي است.

مجموعه فيلم هاي خارجي دوبله شده

اين مجموعه حاوي  ۴۴۹ عنوان و ۱۲۴۰ فيلم سينمائي، تلويزيوني و سريال خارجي بصورت دوبله شده، با حجم اطلاعات ۵۶۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي است.

مجموعه بازي هاي رايانه اي

 اين مجموعه بصورت دوبله شده و زبان اصلي در دسته هاي جنگي، كودكان و ورزشي مرتب شده است و حاوي بيش از ۱۵۴ ركورد با حجم اطلاعات ۵۷۰ گيگا بايت، در يك هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي آماده ارائه است.

مجموعه ي انيميشن

اين مجموعه حاوي ۴۳۰ فايل تصويري و ۱۲۷ عنوان فيلم، در ۳ بخش فارسي، دوبله شده و صامت، با حجم اطلاعات ۱۲۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۵۰۰ گيگا بايتي است.

نرم افزار در 21 موضوع مختلف به زبان فارسي عربي و انگليسي

اين مجموعه حاوي حدود ۱۰۰۰۰ نرم افزار در ۲۱ موضوع مختلف به زبان فارسي عربي و انگليسي، به همراه صفحه شناسه و ايندكس، با حجم اطلاعات ۱۳۵۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۲۰۰۰ گيگا بايتي است.

آموزش تجارت، آموزش زبان انگليسي، آموزش كامپيوتر، آموزش هاي گوناگون، فرهنگ لغت

بخش هاي اين بانك شامل آموزش تجارت، آموزش زبان انگليسي، آموزش كامپيوتر، آموزش هاي گوناگون، فرهنگ لغت، محتوايي است.

بانك نرم افزارهاي عربي

بخش هاي اين بانك شامل فرهنگ لغت، نرم افزارهاي محتوايي، نرم افزارهاي محتوايي موبايل است.

مجموعه کتاب های الكترونيكي

اين مجموعه حاوي ۱۸۵۵۹ جلد كتاب با فرمت pdf  در ۲۲ موضوع، با حجم اطلاعات ۲۷۰ گيگا بايت قابل ارائه در هارد ۵۰۰ گيگا بايتي است.
 

مجموعه ي مقالات IEEE

اين مجموعه حاوي مقالات الكترونيكي IEEE به زبان انگليسي، در ۱۶ موضوع اصلي، ۲۲۲۳ موضوع فرعي و ۴۲۸۵۰۲ عنوان مقاله، با حجم اطلاعات ۲۳۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۵۰۰ گيگا بايتي است.

72500 كتاب‌ صوتي به زبان اصلي

اين مجموعه حاوي بيش از ۷۲۵۰۰ كتاب‌ صوتي به زبان اصلي، با حجم اطلاعات ۴۴۰ گيگا بايت آماده ارائه در يك هارد ۵۰۰ گيگا بايتي است.

مجموعه مجلات خارجي

اين مجموعه حاوي ۱۹۱۰ عنوان مجله الكترونيكي خارجي، ۱۸۹۴۱ ركورد، با فرمت pdf و در ۲۶ موضوع مختلف، با حجم اطلاعات ۵۴۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي است.

مجموعه كتب خطي

اين مجموعه حاوي ۷۵۴۳ عنوان كتاب خطي با ۲ فرمت pdf و jpg، در بخش هاي زير و با حجم اطلاعات ۶۴۰ گيگا بايت، قابل ارائه در هارد ۱۰۰۰ گيگا بايتي است.بخش هاي اين مجموعه عبارت است از:كتب خطي فارسي، كتب خطي عربي، كتب خطي تركي، كتب خطي كردي، كتب خطي بدون نقطه.

خدمات مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن

طراحي انواع سايت هاي محتوايي و تعاملي،  توليد، استخراج و دسته بندي انواع محتواي ديجيتال با موضوعات مختلف،  تأمين محتواي سايت ها با موضوعات مختلف با انواع فرمت ها،  مرتب سازي، فهرست بندي و توليد ابرديتا براي انواع محتوا (Indexing)،  مشاوره، طراحي و پياده سازي در زمينه سيستم هاي اتوماسيون و ...

صفحه‌ها