نامه سرگشاده مديرعامل مؤسسه به آقاي قرائتي زيد غزه

در پي انتشار نامه دردمندانه سرور گرامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي قرائتی درباره مهجوريت قرآن كريم، مديرعامل مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن در نامه سرگشاده خطاب به ايشان، ضمن اعلام آمادگي، در اين راستا به بعضي از فعاليت هاي مؤسسه اشاره كردند.

نامه سرگشاده مديرعامل مؤسسه به آقاي قرائتي زيد غزه