مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن به عنوان ناشر ديجيتال

مؤسسه فرهنگي پژوهشي داده گستر صبح روشن با تاييديه و كسب جواز از مركز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به عنوان ناشر ديجيتال در اصفهان شناخته شد.

موسسه صبح روشن به عنوان ناشر ديجيتال