مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن به ثبت رسيد

در گفتگو با مدير عامل محترم مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن، ايشان پس از اعلام ثبت مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن، گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ‌توجه به قرآن كريم، اين نسخه نجات بخش بشري، روند صعودي خوبي پيدا كرده است اما كافي نيست و اين در حالي است كه با وجود ده‌ها سايت و صدها نرم‌افزار، در عرصه فنآوري پيشرفته، فعاليت‌هاي قرآني، به صورت سازمان يافته، يكپارچه و جامع، كمتر به اين سازوكار مجهز شده است و قراردادن فنآوري پيشرفته، با تمامي‌ ظرفيت‌ها، در خدمت قرآن كريم، كه زمينه ساز عمل به فرمان خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ را فراهم خواهد كرد، ضروري به نظر مي‌رسد.

مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن به ثبت رسيد