كاملترين آرشيو انتخابات رياست جمهوري دوره ي دهم منتشر شد

در آستانه ي انتخابات دوره ي يازدهم رياست جمهوري، مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن، مجموعه ي كامل و منحصر به فردي از اخبار و رويدادهاي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم را براي ارائه به كليه ي مراكز تحقيقاتي پژوهشي و محققان، منتشر نمود.

كاملترين آرشيو انتخابات رياست جمهوري دوره ي دهم