سايت جامع قرآن كريم طراحي شد

دو مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن و مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن و با بهره مندي عالي از فنآوري پيشرفته، برخورداري از محققين كارآمد حوزه و دانشگاه، تجربه ده ساله در تحقيق و پژوهش، با همكاري جمعي از فعالان عرصه‌هاي علمي و فرهنگي كشور، در نظر دارد با عنايات حضرت حق، نسبت به قراردادن فنآوري پيشرفته در خدمت قرآن كريم اقدام و زمينه عمل به فرمان خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ را فراهم نمايد و با طراحي سايت جامع قرآن كريم، در صدد راه اندازي سايت قرآن كريم است.

سايت جامع قرآن كريم طراحي شد