دعوت به همكاري از تمامی محققین و دانشگاهیان

مؤسسه فرهنگي قرآن وعترت صبح روشن با نصب العين قراردادن آيه شريفه " خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ و با هدف قراردادن فنآوري پيشرفته در خدمت قرآن كريم و پيوند عميق دانش قرآني با فنآوري اطلاعات براي تكميل نيروي مورد نياز خود از بين واجدين شرايط جهت همكاري دعوت مي‌نمايد.