درباره ي مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن

بسم الله الرحمن الرحيم
* استفاده از فن آوري پيشرفته يك ضرورت است نه يك انتخاب *
 
رشد روز افزون بهره برداري از فن‌آوري پيشرفته در عرصه‌هاي مختلف زندگي بشري، بويژه در دو حوزه آموزش و پژوهش بگونه‌‌اي موجب توسعه و تعميق آن گرديده است كه بدون آن هيچ پيشرفتي در اين دو حوزه متصور نيست و حتي در شرايط كنوني، آموزش صحيح و تحقيق و پژوهش دقيق، بدون آن امكان پذير نخواهد بود. همان گونه كه استفاده از ابزار كمك آموزشي در انتقال به موقع، دقيق و صحيح مفاهيم و آموزه‌ها، بسيار مفيد و كارساز است بهره گيري از اين فنآوري در ترقي و پيشرفت آموزش و تحقيق نيز امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
 
بنابراين عدم استفاده و غفلت از اين ساز و كار در عرصه پژوهش و تحقيق خسارتي عظيم و جبران ناپذير به دنبال خواهد داشت.
 
از اين رو جمعي از همكاران عرصه‌هاي علمي و فرهنگي كشور:
        در راستاي
" تحقق فرمان مقام معظم رهبري مبني بر جنبش نرم افزاري توليد علم"
        و  با شعار
  " استفاده از فن آوري پيشرفته يك ضرورت است نه يك انتخاب"
        و  با اهداف:    

  1. سرعت بخشي به خدمات رساني علمي.
  2. تقويت بنيه ديجيتالي کشور.
  3. ساماندهي و تجميع محصولات الکترونيک.
  4. جلوگيري از فعاليت هاي موازي و تکراري.
  5. پاسخگويي به بخشي از نيازهاي جامعه محترم علمي حوزه و دانشگاه.
  6. ايجاد ارتباط بين مراکز علمي و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي.
  7. تقويت بنيه معنوي جامعه
  8. صيانت از آسيب ها و خطرات نرم و اينترنتي.

 
در يك گام مقدماتي، اقدام به ثبت مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن نموده و همزمان با فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي، توليد و ساماندهي محتواي ديجيتال را مد نظر قرار داده اند.

 

تعداد مشاهده مطلب: 
۳۱۰۰