خدمات مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن

طراحي انواع سايت هاي محتوايي و تعاملي،  توليد، استخراج و دسته بندي انواع محتواي ديجيتال با موضوعات مختلف،  تأمين محتواي سايت ها با موضوعات مختلف با انواع فرمت ها،  مرتب سازي، فهرست بندي و توليد ابرديتا براي انواع محتوا (Indexing)،  مشاوره، طراحي و پياده سازي در زمينه سيستم هاي اتوماسيون و ...

خدمات مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن