خبرگزاري رسا: طرح جامع قرآن کريم توسط مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن تدوين شد

طرح جامع قرآن کریم توسط کتابخانه جامع دیجیتال امام علی(ع) تدوین و به دفتر ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد.

خبرگزاري رسا: طرح جامع قرآن کريم توسط مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن