ثبت مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن

هيأت مديره مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن، با توجه به بهره مندي عالي از فنآوري پيشرفته، برخورداري از محققين كارآمد حوزه و دانشگاه تجربه ي  ده ساله در تحقيق و پژوهش، اقدام به ثبت مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن نموده و مؤسسه را با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شماره ۳۲۱۵ به ثبت رسانيد.

ثبت مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن