انجام امور مربوط به اظهارنامه‌ي مالياتي توسط موسسه‌ صبح روشن

طبق اعلام سازمان امور مالياتي، مبني بر دريافت الكترونيكي اظهارنامه‌هاي مالياتي از طريق سامانه، مؤسسه فرهنگي پژوهشي داده گستر صبح روشن آماده ي ارائه ي خدماتي از قبيل گرفتن نرم‌افزار، پركردن فرم‌ها به همراه پرينت و ارسال است.

انجام امور مربوط به اظهارنامه‌ي مالياتي توسط موسسه‌ صبح روشن